• Lorem ipsum

Nuts & Noble neemt uw privacy zeer serieus. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van nutsandnoble.com met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door Nuts & Noble worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Nuts & Noble geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Hoe we uw informatie gebruiken
Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om de door bestelde producten te versturen naar het afleveradres. De informatie die wij via onze site aan u vragen is niet meer dan dat wij absoluut nodig hebben om uw bestelling en de eventuele correspondentie in goede banen te leiden. Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Deze cookies zijn onder andere noodzakelijk om te kunnen onthouden wat u in uw winkelwagen heeft gelegd. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende maximaal vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging van informatie
Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk om zo ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging en/of misbruik van de gegevens te voorkomen. Nuts & Noble zorgt ervoor dat al uw gegevens betrouwbaar worden bewaard. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt Nuts & Noble gebruik van verschillende beveiligingstechnieken waaronder SSL (secure socket layer).

Met wie kunt u contact opnemen
Schrijf ons a.u.b. op [email protected] of naar Proostwetering 60, 3604 DB te Maarssen, als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor mededelingen aan u. Nuts & Noble zal naar aanleiding van een verzoek van elke geregistreerde bezoeker zijn of haar persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen.